Historiek

We zijn als praktijk gestart vanuit een solo-praktijk. Een praktijk die al jaren haar vaste plaats veroverd had en die hoog stond aangeschreven omwille van de voorzichtige en behoudsgezinde aanpak. Met het toetreden van een jongere generatie tandartsen groeide de praktijk en veranderde ze van een familie-"zaak" tot een groepspraktijk waar met verschillende mensen wordt samen gewerkt.

De nood om ons beter te organiseren drong zich op. De oprichters schoolden zich bij in tal van cursussen. De neuzen werden in één richting gezet en het toekomstplan werd uitgetekend. Er werd gezocht naar een nieuwe locatie die de groei van de praktijk kon dragen.

Vandaag zitten we in die nieuwe praktijk. Tandartsen die zich aangesproken voelen door onze visie sluiten zich aan en ondersteunend personeel is aangetrokken. Nu zijn we een goed georganiseerde praktijk met een duidelijke visie. Geen praktijk waar het een komen en gaan is van personeel en tandartsen of waar de patiënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. We zijn een praktijk waar de patiënt centraal staat. Waar de tandartsen en het personeel als 1 team aan zijn behandeling werken. Waar het fijn is om te werken, zowel voor tandarts als ondersteunend personeel. Een praktijk die nog altijd hoog aangeschreven staat en waar de patiënten terecht kunnen voor de meest uiteenlopende problemen. Waar ze behandeld worden volgens de regels van de kunst.

Met dit team willen wij u vandaag verder helpen.

Tand- en mondzorg Geel

Laar 103, B-2440 Geel
014 58 53 87
info@tmzg.be
www.tandenmondzorg.be

Snelkoppelingen

Kinderhoek