Wat is endodontie?Lees meer

U bent doorverwezen voor een endodontische behandeling of wortelkanaalbehandeling.  In de volksmond ook beter bekend als “ontzenuwing”.  Het woord “endodontie” is afgeleid van het Grieks, zoals vele medische termen.  “Endo” betekent “inwendig” en “ondont” betekent tand.
De wortels van tanden en kiezen zijn hol.  Binnenin deze holle ruimte, midden in de tand, lopen kleine bloedvaatjes en zenuwen.  Dit complex wordt de pulpa genoemd. Indien dit inwendig weefsel ontstoken geraakt of afsterft moet de tand endodontisch behandeld worden. Door de tand endodontisch te behandelen verwijdert men de aangetaste pulpa en brengt men de tand terug in een gezonde toestand.  Op die manier kan het gebitselement behouden blijven.

Het ontsteken of afsterven van de pulpa kan diverse oorzaken hebben.  Meestal  liggen uitgebreid tandbederf of trauma (een val of slag) aan de basis, maar soms kunnen ook ogenschijnlijk gezonde tanden plotseling in de problemen komen.

Waarom naar een endodontoloog?Lees meer

Een endodontoloog is een tandarts die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van wortelkanalen.  In vele gevallen zal uw eigen tandarts u verder kunnen helpen.  Sommige behandelingen zijn echter veel moeilijker of vereisen specifieke apparatuur.  In die gevallen zal uw tandarts de hulp van een endodontoloog inroepen.

Hoe verloopt een endodontische behandeling?Lees meer

De procedure gaat meestal als volgt.  Voordat met de behandeling wordt gestart, wordt de tand goed verdoofd en worden röntgenfoto’s genomen.  Zo kan de  tandarts-endodontoloog  goed inschatten hoe de wortels lopen en waar hij eventuele problemen kan verwachten.

De tand wordt vervolgens afgedekt met een “rubberdam” (nl.wikipedia.org/wiki/Rubberdam) om het speeksel tegen te houden en te vermijden dat instrumenten zoals kleine vijltjes kunnen ingeslikt worden:

Procedure endodontie

Allereerst verwijdert de tandarts het aangetaste tandweefsel en wordt een toegang tot de pulpa geboord.

De pulpa wordt weggenomen.  De overgebleven holte wordt gereinigd  en ontsmet,  Deze behandeling is arbeidsintensief en soms tijdrovend. Indien de tand heel sterk ontstoken is kan het zijn dat de tandarts de tand in 2 zittijden behandelt en deze eerst laat genezen door een helende pasta in het kanaalcomplex aan te brengen.

Wanneer de tand volledig gereinigd is en vrij is van ontsteking, worden de wortelkanalen gevuld  met een materiaal dat herinfectie verhindert.

Tijdens de behandeling worden er mogelijk meerdere röntgenfoto’s genomen om de juiste diepte te bepalen en te controleren of de kanalen tot de worteltop werden opgevuld.

Het succes van een wortelkanaalbehandeling hangt af van een goede bescherming op de kanaalvulling.  Vaak maakt de tandarts-endodont onmiddellijk een definitieve vulling.  Om breuk in de toekomst te vermijden is het soms echter noodzakelijk de tand te verstevigen met een kroon.  Hiervoor zal u terug doorverwezen worden naar uw eigen tandarts.

Uw afspraakLees meer

Wortelkanaalbehandelingen zijn precisiebehandelingen die onder een microscoop worden uitgevoerd.  Gemiddeld duurt zo een behandeling daarom 1 tot 2 uur per tand.  Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.  Meestal lukt deze behandeling in één zittijd.  In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat u nog een keer terugkomt.

Elke endodontische  behandeling vraagt ook de nodige voorbereidingen.  Indien u een afspraak niet kan nakomen vragen wij u om ons zo snel mogelijk te verwittigen (1 werkdag op voorhand).  Dit geeft ons de mogelijkheid onze planning aan te passen en een andere patiënt sneller verder te helpen.  Indien u uw afspraak niet kan nakomen en ons hiervan ook niet tijdig verwittigt, kunnen wij genoodzaakt zijn praktijkonkosten aan te rekenen.  Om deze onprettige situaties te vermijden en vergissingen te voorkomen zullen wij uw gemaakte afspraak altijd telefonisch herbevestigen.

Wat kan u van ons verwachten?Lees meer

Wij streven steeds naar het behoud van uw eigen tanden.  Om dit streefdoel waar te maken voeren we onze behandelingen uit volgens de nieuwste, wetenschappelijk bewezen principes.  Daarvoor volgt de endodontoloog talrijke binnenlandse en buitenlandse bijscholingen, en investeert hij regelmatig in nieuwe technieken en instrumentarium.   Het is onze overtuiging dat we u op die manier de beste kwaliteit kunnen blijven aanbieden.

De behandeling gebeurt steeds onder de operatiemicroscoop.  Op die manier worden kleine details veel beter zichtbaar en worden complicaties veel makkelijker vermeden.

We hanteren steeds de strengste hygiënische normen.  We werken zo veel mogelijk met wegwerpmaterialen en behandelen de tand steeds in een steriel veld (rubberdam).

Een endodontische behandeling is een precisiebehandeling die de nodige tijd en zorg van de behandelende tandarts vraagt.  We voorzien steeds voldoende tijd om u te informeren, te behandelen en te begeleiden in de nazorg.

Na de behandeling krijgt uw tandarts steeds een uitgebreid verslag van de toegediende zorgen. Ook de  genomen röntgenbeelden worden hem of haar toegestuurd.

Kwaliteit heeft zijn prijsLees meer

Het honorarium voor een endodontische behandeling kan verschillen van tand tot tand en wordt mede bepaald door de moeilijkheidsgraad van de behandeling.   In België bestaat de totale kostprijs uit 2 luiken.  Het eerste deel wordt terugbetaald door uw ziekenfonds.  Het andere deel (remgeld) is het bedrag dat u zelf moet opleggen.  Bij deze specialistische behandeling blijft het terugbetalingstarief hetzelfde maar zal het remgeld hoger liggen.  U kan verwachten  dat u na de behandeling een bedrag tussen de 250,00€ en 500,00€ zal moeten betalen.  30 tot 60%  hiervan wordt dan door het ziekenfonds terugbetaald.

Indien u een meer gedetailleerde prijsopgave wenst raden wij u aan eerst bij ons op consultatie te komen.

Geneest mijn tand altijd?Lees meer

Een goed uitgevoerde initiële wortelkanaalbehandeling heeft een slagingspercentage van 95%.  Wanneer er echter al een ontsteking aan de wortelpunt aanwezig is (vb. chronische infecties, sommige herbehandelingen,…) daalt het percentage tot 85%.  Soms kan het zijn dat door bepaalde complicaties het slagingspercentage nog lager ligt.  De endodont zal voor het aanvangen van de behandeling steeds het succes van uw behandeling proberen in te schatten.  Bij twijfel over de haalbaarheid van behandeling of genezing zal hij dit steeds eerst met u bespreken.  Op die manier ligt de keuze van behandelen steeds bij u en blijven onnodige kosten beperkt.

Tand- en mondzorg Geel

Laar 103, B-2440 Geel
014 58 53 87
info@tmzg.be
www.tandenmondzorg.be

Snelkoppelingen

Kinderhoek